VTR Grøntved 2. kort 25.11.2012 (25-11-2012) VTR Grøntved 2. kort 25.11.2012 (25-11-2012)